Μουτζούρης Κωνσταντίνος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Ελαιώνας

Στοιχεία εταιρείας

 • Επωνυμία: Μουτζούρης Κωνσταντίνος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
 • Δραστηριότητα: 1) Παροχή υπηρεσιών έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων,
  2) Παροχή υπηρεσιών εξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου
 • Έδρα: Γλαμίδι, Πλωμάρι
 • ΑΦΜ: 801824455
 • ΓΕΜΗ: 164032942000
 • ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 • Τηλέφωνο: 6988143236
 • Τ.Κ: 81200
 • Email: nikosmoutzouris1014@gmail.com

Ισολογισμοί